VERGİ HUKUKU


Yerel Vergi Danışmanlığı:

Müşterilerimize, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, gümrük vergileri, belediye vergileri, transfer fiyatlandırması, bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi ve kaynak kullanımı destekleme fonu başta olmak üzere yerel vergi konularında danışmanlık yapıyoruz.

Uluslararası Vergi Yapılandırması:

Hem yerel hem de faaliyette bulundukları diğer ülkelerdeki vergi konularında sorun yaşayan çok uluslu şirketler için optimum vergi yapılanmasının uygulanması konusunda hem yerel hem de uluslararası mevzuatlar kapsamında danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası Şirket Yapılandırmaları:

Teori Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimizle çok uluslu holding yapılandırmalara üzerinde çalışarak hem vergi hem de hukuki olarak en optimum holding yapılandırmasının oluşturulması konusunda danışmanlık veriyor, yapının oluşturulmasında bir fiil çalışıyoruz.

Vergi Davası ve Uyuşmazlık Çözümleri:

Müvekkillerimize, her türlü yerel vergi konularındaki vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti veriyor, dava süreçlerini takip ediyoruz.


Çalışma alanlarımıza geri dönmek için tıklayınız...