KAMU İHALE HUKUKU


Kamu İhale Hukuku Kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları mal alımları, hizmet alımları, yapım işlerine ilişkin olarak Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuat çerçevesinde gerek idareye itiraz gerekse doğrudan Kamu İhale Kurumu’na başvurmak suretiyle başlayan sürecin doğru ve etkili şekilde sonuna kadar takip ve idare edilerek gerekli hukuki müdahalelerde bulunulması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ihale süreçlerinin tüm aşamalarında, Teori Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

  1. Kamu ihale kanunu ve uygulanması
  2. Şikayet, itirazen şikayet
  3. İhalelere yönelik şikayetler
  4. İhale sürecinde yaşanan sıkıntılar
  5. İhaleye fesat karıştırma
  6. Kamu alımlarında hukuka aykırılıklar
  7. İhale dışı bırakılma
  8. İhalelerden yasaklanma

Çalışma alanlarımıza geri dönmek için tıklayınız...