FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiyede de hızla gelişmiş, Teori Hukuk & Danışmanlık Bürosu, bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye'de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

  1. Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
  2. Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
  3. Telif hakları
  4. Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  5. Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  6. Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

Çalışma alanlarımıza geri dönmek için tıklayınız...