BANKACILIK & FİNANS HUKUKU


Teori Hukuk & Danışmanlık Bürosu, bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir. Bankacılık ve Finans Hukuku departmanı ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkililerini bütünleyen ve kuşatan bir hizmet sağlamaktadır.

Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 1. Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti
 2. Kiralama
 3. Kredi Sözleşmeleri
 4. Şirket Finansmanı
 5. Mal ve Proje Finasmanı
 6. Yapısal Finans
 7. Uluslararası Ticaret Finansmanı
 8. Menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması
 9. İslami Finans Hukuku
 10. Kurumsal Finansman
 11. Sermaye Piyasaları
 12. Şirket Finansmanı
 13. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı
 14. Varlık Finansman
 15. Yapılandırılmış Finansman

Teori Hukuk & Danışmanlık Bürosu, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Teori Hukuk & Danışmanlık Bürosu, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Dünyanın pek çok ülkesinde işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.


Çalışma alanlarımıza geri dönmek için tıklayınız...